REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD
Sremska br. 9, Novi Sad

 

  O nama Delatnosti i usluge Organizacija Vesti Kontakt
  Naslovna strana -> Organizacija

    

 

Veštačenja

Procene vrednosti

Najčešća pitanja

Linkovi
 
 

 

 

 


REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENjA AD NOVI SAD


Na osnovu člana 16. st. 1. i 2. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (Službeni glasnik RS, broj 108/16), člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (Službeni glasnik RS, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik, br. 18/16) i odluke Ministarstva Finansija Republike Srbije br. 153-00-144/2017-16 Republički zavod za sudska veštačenja a.d. Novi Sad je imenovan za organizatora stručne obuke i u saradnji sa fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu raspisuje:

KONKURS
Upis polaznika stručne obuke za licencirane procenitelje vrednosti nepokretnosti

Potrebni uslovi za prijavu na konkurs:
1. Ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.
2. Minimalno tri godine radnog iskustva
3. Nije pravosnažno osuđivano lice za krivična dela koja ga čine nedostojim za obavljanje poslova vršenja procene i to za krivična dela protiv prava na osnovu rada, privrede, imovine, službene dužnosti i za krivično delo finansiranje terorizma.

Nastava na stručnoj obuci za licencirane procenitelje vrednosti nepokretnosti će se odvijati u prostorijama Edukativnog centra APV u Novom Sadu, ul. Industrijska br. 3, u trajanju od 130 časova, organizovana u blok nastavu vikendima. Predavači za obuku licenciranih procenitelja su profesori Univerziteta u Novom Sadu i Beogradu, kao i licencirani procenitelji nepokretnosti. Plan i program nastave će biti naknadno saopšten kandidatima. Cena obuke iznosi 1.000,00 EUR plus PDV 200,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate,po srednjem kursu NBS uz mogućnost plaćanja u dve jednake rate: prva rata pri prijavljivanju kandidata na stručnu obuku, druga rata nakon završetka predavanja. Uplate vršiti na žiro-račun:160-920187-38, Banka Intesa AD, svrha uplate: obuka za licencirane procenitelje, poziv na broj: 123-19. Početak obuke je 02.03.2019. god. u 10 časova u prostorijama Edukativnog centra Autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu, Industrijska br. 3.

Napomena: Za polaznike koji su već bili naši polaznici i potrebna im je nova potvrda cena je 300 EUR plus PDV 60 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po srednjem kursu NBS.

Za sve dodatne informacije kontakt telefon: 021/ 525-477, mobilni: +381 63 593392, e-mail: office@zsv-novisad.com ili putem pošte na adresu: Republički zavod za sudska veštačenja ad 21000 Novi Sad, Sremska broj 9.

Rok prijave je do 28.02.2019. godine .

 

Prijavu za konkurs u DOC formatu možete skinuti ovde
 

___________________________________________________________________________

 

 

 

KONKURS
Upis polaznika kontinuiranog profesionalnog usavršavanja za 2019. godinu

Na osnovu člana 18. stav 5 Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (Službeni glasnik RS, broj 108/16 i rešenja br. 153-00-145/2017-16) Republički zavod za sudska veštačenja organizuje kontinuirano profesionalno usavršavanje licenciranih procenitelja vrednosti nepokretnosti.

Program kontinuiranog usavršavanja sadrži 40 časova (20 bodova). Nastava će se obaviti u periodu februar - april 2019. godine. Za tačan datum bićete blagovremeno obavešteni.

Kontinuirano profesionalno usavršavanje za licencirane procenitelje vrednosti nepokretnosti će se odvijati u prostorijama Edukativnog centra Autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu, ul. Industrijska br. 3.

Nastava će se odvijatu u više učionica i kompjuterskih laboratorija. Deo nastave, koji se tiče izrade nalaza procene i zadataka će se odvijati u kompjuterskim laboratorijama ukoliko za to bude bilo potrebe. Literatura za nastavu će biti obezbedjena od strane predavača. Predavači na kontinuiranomm profesionalnom usavršavanju će biti domaći univerzitetski profesori, licencirani procenitelji nepokretnosti upisani u Ministarstvu Finansija Republike Srbije.

Cena:

Za članove udruženja: 6.000,00 din. + PDV 20% = 7.200,00 din. 240 min. (4 boda).

Ostali: 8.000,00 din. + PDV 20% = 9.600,00 din. 240 min. (4 boda)

Uplatu izvršiti na tekući račun 160-920187-38, Banka Intesa AD, svrha uplate: uplata za kontinuirano prof. usavršavanje, poziv na broj: 123-19
U okviru programa kontiuniranog profesionalnog usavršavanja će biti sledeće oblasti koje možete preuzeti ovde.

Prijavu za konkurs u DOC formatu možete skinuti ovde
.

 
      
REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD, Sremska br. 9, 21000 Novi Sad, Srbija, tel: 021 525 477, fax: 021 525 860, e-mail: office@zsv-novisad.com